Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Bilimsel Çalışmalar

Kitaplar

Tek Yazarlı Kitaplar


 THE GREEK OCCUPATION OF IZMIR AND ADJOINING TERRITORIES
A century after the Greek landing in Izmir, it is still being debated in foreign acedemic and political circles whether or not the Greek government and army could be accused of the excesses in Anatolia. The Report of the Commission of Inquiry clearly stated that the responsibilities for the sad incidents that occurred in Western Anatolia during the incursion of the Greek forces undeniably rested on the wrong decisions and operations of the Greek authorities. It was accepted unanimously during the discussions at the meeting of the Council of the Paris Peace Conference that the Report of the Commission mostly reflected what happened and that is was far from exaggeration.
 
BeyazSavaş

 Türk – Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri

İlber Ortaylı: Diplomasi tarihi, tarih biliminin geç ortaya çıkmış disiplinlerindendir. Avrupa’da XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren gelişmiş, ülkemizdeyse ancak XX. yüzyılla birlikte tarih yazıcılığı metotları arasına girmiştir. Halen bu sahada büyük boşluk vardır. 

Ülkemizde geç başlayan diplomasi tarihi yazıcılığı, konu olarak genellikle Cumhuriyet döneminin milletlerarası münasebetlerini alır. Osmanlı diplomasi tarihi alanıysa ekseriyetle yabancılara terk edilir. Çağrı Erhan, Osmanlı dönemi Türk-Amerikan ilişkilerini konu aldığı bu çalışmasıyla büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları

Yayınevi: İmaj Yayıncılık

Sayfa Sayısı: 304
Baskı Yılı: 2010
Dili: Türkçe

 

Turkish Israeli Relations in a Historical Perspective

Erhan, Ç., Turkish Israeli Relations in a Historical Perspective, Frank Cass, London, 2003.

Yunan Toplumunda Yahudi Düşmanlığı

 

Derleme Kitaplar


Küresel Salgın Sonrasında Yükseköğretimde Fırsatlar ve Riskler: Üniversitelerin Geleceği

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Çağrı ERHAN ve Şenay GÜMÜŞ, Ankara: TDV Yayın Matbaacılık Tesisleri, 2020, ss. 195-211

Kitabın tamamını indirmek için tıklayınız.

Opportunities and Risks in Higher Education in the Postpandemic Period

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Çağrı ERHAN ve Şenay GÜMÜŞ, Ankara, 2020, ss. 181-196

Türk Amerikan İlişkileri: İki Yüzyıllık Süreç ve Ötesi

 

 

 

 

 

 

 

Sertif Demir ve Ayça Eminoğlu, Ankara: Barış Kitap, 2019, ss. 33-56

Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı Azerbaycan

İçindekiler :

– Tablolar ve Haritalar
– Yazarlar ve Özgeçmişleri
– Azerbaycan’da Süreklilik ve Değişim
– Azerbaycan Dış Politikasının Temelleri (1991-2003)
– Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri ve Karabağ’daki Ermeni İşgali (1991-2002)
– İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan-Ermenistan İlişikleri – Azerbaycan İç Siyasetinde Dış Müdahale Olgusu
– Petrol, Doğalgaz ve Ötesi : Azerbaycan’da İlham Aliyev Dönemi’nin Ekonomi Politiği
– Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Ekonomi Politiği
– İlham Aliyev’in Dış Politikası
– Azerbaycan’ın Enerji Politikası

 

Siyasi Tarih – Anadolu Üniversitesi

Erhan, Ç, (ed.), Siyasi Tarih, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.

 

Siyasal Partilerin Avrupa Birliği’ne Bakışı

Erhan, Ç., Sakarya Z., (der.) Siyasal Partilerin Avrupa Birliği’ne Bakışı, ATAUM, Ankara, 2011.

 

 

Kamuoyu ve Türk Dış Politikası

Erhan, Ç. (vd.) Kamuoyu ve Türk Dış Politikası, Ankara Üniversitesi ATAUM, Ankara, 2010.

 

Avrupa Birliği: Temel Konular (Burça Kızılırmak ve Deniz Senemoğlu ile beraber)

Kitapta Yer Alan Konu Başlıkları;

– Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi ,

– Avrupa Birliği nin Kurumları – Avrupa Birliği nde Kurumsal Yapı ve Karar Alma Sürecine Antlaşmalarla Getirilen Düzenlemeler,

– Avrupa Birliğinde Anayasallaşma ,

– Ekonomik Bütünleşme Teorileri Çerçevesinde Avrupa Birliği ,

– Avrupa Birliğinde Ekonomik ve Parasal Birlik ,

– Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ,

– Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Din Faktörü

 

Trans-European Security Challenges

Erhan, Ç; Aydın M., Açıkmeşe, S. (eds.), Trans-European Security Challenges, Ankara, ATAUM, 2008.

Avrupa Birliği Politikaları (Deniz Senemoğlu ile beraber)

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, 2007 yılında ilk basımını yaptığımız ve Avrupa Birliği’ndeki son gelişmeleri gözönüne alarak güncellediğimiz bir çalışmayı tamamlayarak sizlerin dikkatine ve faydanıza sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.

Merkez olarak, yirmi yıldır Avrupa Bütünleşmesi üzerine temel eğitim ve uzmanlık eğitim programları düzenlemekteyiz. Geride bıraktığımız yıllar süresince, Avrupa Birliği’nin kurumları, kuralları, müktesebatı ve daha pek çok konuda, kamu ve özel sektör çalışanları yanında, sivil toplum kuruluşları, lisansüstü eğitim gören öğrenciler gibi toplumumuzun çok geniş bir insan kaynakları yelpazesinin içinde yer alan çok sayıda kişiyi programlarımıza kabul ettik. Birbirini kesintisiz olarak takip eden eğitim programları boyunca, Avrupa Birliği üzerine gerek temel gerek güncel bilgileri, değerli öğretim üyelerimiz yanında, kamu ve özel sektör çalışanlarının uzmanlık alanlarından aktardıkları deneyim ve bilgileriyle kursiyerlerimize sunduk. Tabii ki, sadece ders vermekle yetinmeyerek, konferanslar, paneller, forumlar düzenlemek suretiyle programlarımızı daha da zenginleştirdik.
(Tanıtım Yazısından)

 

Antisemitism in Greek Society

Erhan, Ç., Antisemitism in Greek Society, SAEMK, Ankara, 2002. 

Beş Deniz Havzasında Türkiye (Mustafa Aydın’la Beraber)

Beş Deniz Havzasında Türkiye kitabı son Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasını ve Türkiye’nin çevresindeki bölgelerle ilişkilerini analiz etmektedir. Türkiye’nin yerleşik olduğu coğrafya ile etki alanını tanımlamak için geliştirilen Beş Deniz Havzası kavramı Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi, Hazar Denizi ve Karadeniz’le çevrili alanı tanımlamaktadır. Beş Deniz Havzasında Türkiye kitabı tam da bunu yapmayı, Türkiye’nin ilişkide olduğu bölgelere yönelik dış politikasının bütüncül bir resmini sunmayı hedefliyor. Bu hedefle yola çıkan kitap, Avrupa Birliği üyeliği, Türk Dünyası liderliği, Müslümanlar arası dayanışma, ABD ile stratejik ittifak, Rusya’yla yeni dönem, Avrasya’da güç birliği seçeneklerinin kafalar karıştırdığı bir ortamda, 21. yüzyılın başında Türk dış politikasının röntgenini çekerek, okurlarına bilinçli ve bilgili tercih yapma şansı sunuyor. Alanında uzman kişilerce yazılan bölümler, yüzeysel analizlerin ötesine geçerek, anlaşılır bir dille derinlemesine bilgi ve daha da önemlisi Türk dış politikası için geçerli bir çerçeve çiziyorlar. Beş Deniz Havzasında Türkiye, Türkiye ve Türk dış politikasıyla ilgilenenlerin notlar alarak baştan sona okumaları gereken bir kitap.

 Turkish-American Relations: Past, Present and Future (with Mustafa Aydın)

More than two hundred years after the first visit of an American official to Turkey, Turkish and American mutual interests have expanded significantly and developed into what President Clinton termed ‘a strategic partnership’ at the Grand National Assembly of Turkey. Although the key component of that partnership – security cooperation – has been strained of late due to divergence of opinion regarding war in Iraq, the relationship has strong foundations and has survived. This book presents a colourful and analytical picture of the many aspects of Turkish-American relations from the early years of the 19th century to the post-Cold War era.

 

 Yaşayan Lozan

Erhan, Ç. (der.), Yaşayan Lozan, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2003.

 

Foreign Policy Analysis

Editörler: Prof Dr. Çağrı ERHAN, Asst. Prof. Dr Erhan AKDEMİR,

Yazarlar: Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN, Dr. Utku ÖZER, Asst. Prof. Dr. Fulya EREKER, Prof Dr. Tarık UĞURLU, Prof Dr. Mustafa AYDIN,  2018.

Regional Organizations

Editörler: Prof Dr. Çağrı ERHAN, Asst. Prof. Dr Erhan AKDEMİR,

Yazarlar: Assoc. Prof. Dr. Erdem DENK, Assoc. Prof. Dr. Ömer KURTBAĞ,  Prof. Dr. Funda Keskin ATA, Prof Dr. Birgül DEMİRTAŞ, Dr. Serkan KEKEVİ, Dr. Efe SIVIŞ, Prof. Dr. Emre ALKİN, Asst. Prof. Dr. Ali Onur ÖZÇELİK,  2018.

Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son Gelmişler ve Türkiye AB İlişkileri

Derleyenler: Prof. Dr. Çağrı ERHAN, Sanem BAYKAL, Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE, Belgin AKÇAY

 

 

Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Milli Teknoloji Hamlesi Uluslararası İlişkiler Bağlamında Milli Teknoloji Hamlesi

10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch08 ve Uluslararası İlişkiler, 2022

A Litmus Test for the EU: Solidarity Principle and Challenges by COVID-19 in 2020 (1839-1852)

P. OCAK and Ç. ERHAN, “A Litmus Test for the EU Solidarity Principle and Challenges by COVID-19 in 2020,” Uluslararası İlişkiler Dergisi, pp. 0–0, Jan. 2021.

Osmanlı Modernleşmesinde Anglosakson Etkisi (1839-1852)

Erhan, Çağrı ve Sarıalioğlu, İrşat, “Osmanlı Modernleşmesinde Anglosakson Etkisi (1839-1852)”, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, (Eylül 2019)

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde Alternatif Model arayışı : “Kapsamlı Ekonomik Entegrasyon Anlaşması

Erhan Ç., Gürbüz, A., Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde Alternatif Model arayışı : “Kapsamlı Ekonomik Entegrasyon Anlaşması”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,(World Political Science Abstracts, IPSA, PAIS) C. 12, No.1 (2013), s.47-78.

 The Role of Turkey-EU Relations in the Formation of the New Turkish Foreign Policy

Erhan, Ç., “The Role of Turkey-EU Relations in the Formation of the New Turkish Foreign Policy”, Journal of European Studies, Vol: 25-26, No:1-2, (July 2009-January 2010), p. 1-21.

Broader Middle East and North Africa Initiative and Beyond

Erhan, Ç., “Broader Middle East and North Africa Initiative and Beyond”, Perceptions(PAIS) Vol: X, No: 3 (Fall 2005), s. 153-169.

ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül’ün Etkileri

Erhan, Çağrı, “ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül’ün Etkileri”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 3 (Güz 2004), s. 123-149.

The American Perception of the Turks A Historical Record”, The Turkish Yearbook of International Relations

Erhan, Ç. “The American Perception of the Turks A Historical Record”, The Turkish Yearbook of International Relations31, 75-97, 2002

1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları

Erhan, Ç., “1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları”, Türk Tarih Kurumu Belleten, (Historical Abstracts), LXIII, 234, 457-465 (1998).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler


1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları

Erhan, Ç., “1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları”, Türk Tarih Kurumu Belleten, (Historical Abstracts), LXIII, 234, 457-465 (1998).

1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları

Erhan, Ç., “1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları”, Türk Tarih Kurumu Belleten, (Historical Abstracts), LXIII, 234, 457-465 (1998).

1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları

Erhan, Ç., “1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları”, Türk Tarih Kurumu Belleten, (Historical Abstracts), LXIII, 234, 457-465 (1998).

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


Turkey As a Role Model and Pillar of Stability in the Middle East

Erhan, Ç. Ocak, Piril, “Turkey As a Role Model and Pillar of Stability in the Middle East”, Key Issues in the EU-Middle East Relations, Chemnitz, Nomos Publishers, 2015.

The Crescent and the Eagle: Turkey’s Relations with the United States (1919-2005)

Erhan, Ç., “The Crescent and the Eagle: Turkey’s Relations with the United States (1919-2005)”, Emerging Geopolitical Situations in the Asia-Pacific Region, Kenji Takita (ed.), Tokyo, Tokyo Chuo University Press, s. 165-190.

Turkey’s Relations with the EEC”, Turkish Foreign Policy 1919-2006

Erhan, Ç., “ Turkey’s Relations with the EEC”, Turkish Foreign Policy 1919-2006, Baskın Oran (ed.), Utah University Press, 2010. 

Turkey’s Relations with the United States”, Turkish Foreign Policy 1919-2006

Erhan, Ç., “Turkey’s Relations with the United States”, Turkish Foreign Policy 1919-2006, Baskın Oran (ed.), Utah University Press, 2010. 

Main Trends in Otoman-American RelationsErhan, Ç. “Main Trends in Otoman-American Relations”, Erhan, Ç., Aydin, M. (eds.) Turkish-American Relations: Past, Present and Future, London and New York, Routledge, 2004, s.3-25.
Turkey’s Security Perceptions and Responses in the Mediterranean in the Post-Cold War Era

Erhan, Ç., “Turkey’s Security Perceptions and Responses in the Mediterranean in the Post-Cold War Era”, Perspectives of European Foreign and Security Policy in the Mediterranean, Hardy Ostry (ed.), KAS, Berlin, 2006, s. 53-64.

Turkish Israeli Relations in a Historical Perspective

Erhan, Ç., Turkish Israeli Relations in a Historical Perspective, Frank Cass, London, 2003.

European Union and Turkey

Erhan Ç., M. Aydın, ”European Union and Turkey”, Encyclopedia of Modern Asia, ,  New York, Charles Scribners Sons, 2003, 355-357.

North Atlantic Treaty Organization and Turkey

Erhan, Ç., M. Aydın. “North Atlantic Treaty Organization and Turkey”, Encyclopedia of Modern Asia,  New York, Charles Scribners Sons, 2003, 344-345.

Ottoman Official Attitudes towards American Missionaries

Erhan, Ç., “Ottoman Official Attitudes towards American Missionaries”, The United States and the Middle East: Cultural Encounters, Abbas Amanat ve Magnus T. Bernhardsson (eds.), New Haven, Yale University Press, 2000,  s. 315-341

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Milad: Müzakere Çerçeve Belgesi

Erhan Ç., Açıkmeşe S., “Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Milad: Müzakere Çerçeve Belgesi”, Stratejik Analiz, No: 67 (Kasım 2005), s. 55-65.

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yahudilerin Türkiye’ye Kabulü Meselesi

Erhan, Ç., “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yahudilerin Türkiye’ye Kabulü Meselesi, Prof. Dr. Haluk Ülman’a Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi, 2013.

 

AB 17 Aralıkta Türkiye’ye Ne Dedi?

Erhan Ç., “AB 17 Aralıkta Türkiye’ye Ne Dedi?”, Cumhuriyet Strateji; 27 Aralık 2004.

80. Yılında Lozan

Erhan, Ç., “80. Yılında Lozan”, Mülkiyeliler Birliği DergisiC. XXVII, No.241 (Güz 2003), s. 193-208.

Elektronik Kaynakların Bilimsel Çalışmalarda Kullanımı

Erhan, Ç., “Elektronik Kaynakların Bilimsel Çalışmalarda Kullanımı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54, 3, 71-79 (Temmuz-Eylül 1999). 

Amerika Birleşik Devletlerinin Mağrib Ülkeleriyle İlişkileri (1776-1815)

Erhan, Ç., “Amerika Birleşik Devletlerinin Mağrib Ülkeleriyle İlişkileri (1776-1815)”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53, 1-4, 127-146 (Ocak-Aralık 1998). 

Türkiye-Suriye İlişkilerinde Fırat Suyunun Paylaşımı Sorunu

Erhan, Ç., “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Fırat Suyunun Paylaşımı Sorunu”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 21, 199, 42-45 (Mayıs 1997).

Türk-İsrail İlişkilerinin Dünü ve Bugününe Kısa bir Bakış

Erhan, Ç., “Türk-İsrail İlişkilerinin Dünü ve Bugününe Kısa bir Bakış”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 21, 202, 32-38 (Ağustos-Eylül 1997).

Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığında Türk Afyonunun Yeri

Erhan, Ç., “Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığında Türk Afyonunun Yeri”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi,20, 195, 56-61 (Aralık 1996-Ocak 1997).

Türk-Yunan ilişkilerinde Gavdos Bunalımı ve Düşündürdükleri

Erhan, Ç., “Türk-Yunan ilişkilerinde Gavdos Bunalımı ve Düşündürdükleri”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 20, 193, 22-25 (Temmuz-Ağustos 1996).

Rycaut’un Kitabında Osmanlı Toplum Yapısına İlişkin Veriler

Erhan, Ç., “Rycaut’un Kitabında Osmanlı Toplum Yapısına İlişkin Veriler”

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler


ABD Açısından Latin Amerika’nın Anlamı

Erhan, Ç., “ABD Açısından Latin Amerika’nın Anlamı”, Latin Amerika Çalıştayı, Ankara, 22-23 Kasım 2012.

Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Gelişim Sürecinde İncirlik Üssü’nün Yeri ve Önemi

Erhan, Ç., “Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Gelişim Sürecinde İncirlik Üssü’nün Yeri ve Önemi”, 16. Türk Tarih Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2007.

Kore Savaşı’nın Türkiye’nin ABD ve Avrupa ile İlişkileri Açısından Sonuçları

Erhan, Ç., “Kore Savaşı’nın Türkiye’nin ABD ve Avrupa ile İlişkileri Açısından Sonuçları”, X. Askeri Tarih Sempozyumu BildirileriAnkara, Genelkurmay ATASE Başkanlığı, 2007, s. 395-407.

Siyasi Tarihin Kaynakları”, Türkiye’de Siyasi Tarihin Gelişimi ve Sorunları Konferans Kitabı

Erhan, Ç., “Siyasi Tarihin Kaynakları”, Türkiye’de Siyasi Tarihin Gelişimi ve Sorunları Konferans Kitabı, Ankara, Ankara Üniversitesi SBF, 2006, s.103-112.

ABD’nin Ortadoğu Politikasının Muhtemel Sonuçları”, Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri: Türkiye Cumhuriyetini İlgilendiren Genel Konular ile

Erhan, Ç., “ABD’nin Ortadoğu Politikasının Muhtemel Sonuçları”, Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri: Türkiye Cumhuriyetini İlgilendiren Genel Konular ile XIX. Ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Balkanlar’daki Askeri, Siyasi, İktisadi ve Toplumsal İlişkileri, Ankara,                                       Genelkurmay ATASE Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu, s. 71-82.

Türkiye-İsrail İlişkilerin Kuruluşu ve Gelişimi (1947-1953)

Erhan, Ç., “Türkiye-İsrail İlişkilerin Kuruluşu ve Gelişimi (1947-1953)”, 15. Türk Tarih Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2003, s. 199-210.

Turkish Society and the NATO”, Proceedings XVIInd Conference on Security and Cooperation

Erhan, Ç., “Turkish Society and the NATO”, Proceedings XVIInd Conference on Security and Cooperation , Türk Atlantik Konseyi, Ankara, 2003.

Çok Taraflı İşbirliğine Geçiş Sürecinde Tehdit Algılamaları ve Uluslararası Mukabele Yöntemleri

Erhan, Ç., “Çok Taraflı İşbirliğine Geçiş Sürecinde Tehdit Algılamaları ve Uluslararası Mukabele Yöntemleri”, Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik Bildiri Kitabı, Ankara, Genelkurmay Başkanlığı SAREM, 2003, s. 77-94.

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Yabancı Gazetecilere Nişan Verme ve Maaş Bağlama Politikası

Erhan, Ç., “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Yabancı Gazetecilere Nişan Verme ve Maaş Bağlama Politikası”, XII. Türk Tarih Kongresi Bildiri KitabıAnkara, Türk Tarih Kurumu, 4-8 Ekim 2000, s. 1023-1033.

Osmanlı-Amerikan İlişkilerinin Başlangıcında Temel Faktörler (1776-1830)

Erhan, Ç., “Osmanlı-Amerikan İlişkilerinin Başlangıcında Temel Faktörler (1776-1830)”, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç Bildiri Kitabı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1998, s. 21-34. 

Diğer Yayınlar


Yirminci Yüzyılda Uluslararası Siyaset

Erhan Ç., Özkoç Ö., “Yirminci Yüzyılda Uluslararası Siyaset”, Uluslararası İlişkilere Giriş, (der. Şaban Kardaş), İstanbul, Küre Yayınları, 2014.

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni

Erhan Ç., “Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni”, Siyasi Tarih 2, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012, s. 194-220.

Avrupa’da Güç Mücadelesi ve Westphalia Düzeni

Erhan Ç., “Avrupa’da Güç Mücadelesi ve Westphalia Düzeni”, Siyasi Tarih 1, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012, s. 24-49.

Modern Avrupa’nın Doğuşu

Erhan Ç., “Modern Avrupa’nın Doğuşu”, Siyasi Tarih 1, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012, s. 2-23.

Türkiye Ortadoğu’da ABD ne İstediyse Yaptı

Erhan, Ç., “Türkiye Ortadoğu’da ABD ne İstediyse Yaptı”, Mülakatlarla Türk Dış Politikası, Habibe Özdal (ed.), Ankara, USAK, 2009, 49-68.

ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül Sonrası Açılımları

Erhan, Ç., “ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül Sonrası Açılımları”, Küresel Politikada Orta Asya, (der.) Mustafa Aydın, Ankara, Nobel Yayınevi, 2005, s. 13-42.

Turkish-American Relations: Past, Present and Future

Erhan, Ç., Aydin, M. (eds.) Turkish-American Relations: Past, Present and Future, London and New York, Routledge, 2004.

Başlangıcından Bugüne Türkiye-ABD İlişkileri” (1919-2002)

Erhan, Ç., “Başlangıcından Bugüne Türkiye-ABD İlişkileri” (1919-2002)”, Türkler Ansiklopedisi, Vol:17, pp. 209-223, (2002).

Türk-İsrail İlişkileri (1948-2001)

Erhan, Ç., “Türk-İsrail İlişkileri (1948-2001)”, Türkler Ansiklopedisi, Vol :17, pp.251-259, (2002).

Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Güvenlik Algılamaları

Erhan, Ç., “Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Güvenlik Algılamaları”, Refet Yinanç ve Hakan Taşdemir (der.), Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Seçkin, Ankara, 2002, s.55-82.

ABD ve NATO’yla İlişkiler, 1945-1960 ve 1960-1980

Erhan, Ç., “ABD ve NATO’yla İlişkiler, 1945-1960 ve 1960-1980”, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Baskın Oran (ed.), C: 1, İletişim, İstanbul, 2001, s.522-575 ve s. 681-715.

1960-1980 AET’yle İlişkiler ve 1980-1990 AT’yle İlişkiler

Erhan, Ç., Arat, T., “1960-1980 AET’yle İlişkiler ve 1980-1990 AT’yle İlişkiler”, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Baskın Oran (ed.), C:1 ve C:2, İletişim, İstanbul, 2001, C:1’de s.808-853; C:2’de s.83-101.

Türkiye-ABD İlişkilerinin Mantıksal Çerçevesi

Erhan, Ç., “Türkiye-ABD İlişkilerinin Mantıksal Çerçevesi”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İdris Bal (der.), Alfa, İstanbul, 2001, s. 117-129.

Osmanlı-ABD İlişkileri

Erhan, Ç., “Osmanlı-ABD İlişkileri”, Osmanlı Ansiklopedisi, C:2, s. 235-247, (2000).  

Yayınlanmamış Tebliğler; Tartışmacı Olarak Yer Alınan Konferanslar / Çalıştaylar


“Peace at Home, Peace in the World”: How Relevant in Turkish Foreign Policy?

“Peace at Home, Peace in the World”: How Relevant in Turkish  Foreign Policy?

Roundtable Discussion: “Peace at Home, Peace in the World”: How Relevant in Turkish  Foreign Policy?, International Studies Association, Atlanta, USA, 16 March 2016.

Chair Sinem Acikmese  (Kadir Has University) Part. Mustafa Aydin  (Kadir Has University) Part. Alpaslan Ozerdem  (Coventry University) Part. Lenore G. MarƟn  (Harvard University) Part. Fuat Keyman  (Sabanci University) Part. Cagri Erhan  (Istanbul Kemerburgaz University) Part. Sinem Acikmese  (Kadir Has University)

Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri

Erhan, Ç. “ ABD’nin Suriye Stratejisi”, Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri, SETA Vakfı, İstanbul, 10 Şubat 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=ACJjsrHGMV4

The Political, Economic and Social Results of WWI: An Analysis Hundred Years Later

Erhan, Ç. “The Political, Economic and Social Results of WWI: An Analysis Hundred Years Later”, Uluslararası 1. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Kerkezi, İzmir, 12 Kasım 2015.

ABD Açısından Kafkasya’nın Tarihsel Önemi ve Mevcut Durum

Erhan, Ç. “ ABD Açısından Kafkasya’nın Tarihsel Önemi ve Mevcut Durum”, 8. Uluslararası Atatürk Kongresi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü, Azerbaycan, 13 Ekim 2015.

Realities and Delusions of ‘Power’ in Turkey’s Foreign Policy: A Regional Perspective

Roundtable Discussion: Realities and Delusions of ‘Power’ in Turkey’s Foreign Policy: A Regional Perspective, 9th Pan-European Conference on International Relations: The Worlds of Violence, Giardini Naxos, Sicily, Italy, 25 September 2015.

Chair: Mustafa Aydın, Kadir Has University Presenter(s): Sinem Akgül Açıkmeşe (Kadir Has University), Çağrı Erhan (Istanbul Kemerburgaz University), Özgür Özdamar (Bilkent University), Ayça Ergun (Middle East Technical University)

Turkish-Arab Relations

Erhan, Ç. “Turkish-Arab Relations ”, Conference on the100th Anniversary of the Gallipoli Campaign, Columbia University Middle East Center, Amman, 22 Nisan 2015.

Strategic and Military Aspects of the Dardanelles / Çanakkale Battles

Erhan, Ç. “Strategic and Military Aspects of the Dardanelles / Çanakkale Battles”, Conference on the100th Anniversary of the Gallipoli Campaign, State University of New York (SUNY), 16 Nisan 2015.

AB’nin Kurumları

Erhan, Ç. “AB’nin Kurumları”, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Konferansı, Ankara, 31 Mart 2015.

Strategic and Military Aspects of the Dardanelles / Çanakkale Battles

Erhan, Ç. “Strategic and Military Aspects of the Dardanelles / Çanakkale Battles”, Conference on the100th Anniversary of the Gallipoli Campaign, Oxford University, St. Anthony’s College, 25 Mart 2015.

First World War and the Ottoman Empire

Erhan, Ç. “First World War and the Ottoman Empire”, 1915: The Longest Year of the First World War, Extarnado University, Bogota (Colombia), Şubat 2015.

ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi

Erhan, Ç. “ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi”, Genelkurmay Başkanlığı Amiral-General Semineri, Ocak 2015.

Turkish-American Relations During Obama’s Presidency

Erhan, Ç. “Turkish-American Relations During Obama’s Presidency”, US Election 2012, Ankara, 6 Kasım 2012.

ABD’nin Ortadoğu Politikası

Erhan, Ç., “ABD’nin Ortadoğu Politikası”, Turgut Özal Üniversitesi, 3 Aralık 2012.

Place and Importance of the Mediterranean in Ottoman-American Relations

Erhan, Ç., “Place and Importance of the Mediterranean in Ottoman-American Relations”, First International Congress of Eurasian Maritime History, Istanbul, 5-8 Kasım 2012.

Balkan Ülkelerinin AB’ye Üyelik Süreci

Erhan, Ç., “Balkan Ülkelerinin AB’ye Üyelik Süreci”, Balkan Savaşlarının 100. Yıldönümünde Uluslararası Sistemde Balkanlar ve Türkiye Konferansı, Ankara, 11 Ekim 2012.

Gümrük Birliği Özelinde AB’yle İlişkilerin Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi

Erhan, Ç., “Gümrük Birliği Özelinde AB’yle İlişkilerin Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi”, Gümrük Birliği: 15 Yılın Muhasebesi Sempozyumu, Ankara, 14-15 Haziran 2012.

Essential Motives Behind the Rise and Fall of Turkish-Israeli Relations: Historical Assessment

Erhan, Ç., “Essential Motives Behind the Rise and Fall of Turkish-Israeli Relations: Historical Assessment”, Turkish-Israeli Relations in Historical Perspective, Tel Aviv University, 3 Mayıs 2012.

Ortadoğu’da Tehditler ve Fırsatlar

Erhan, Ç., “Ortadoğu’da Tehditler ve Fırsatlar”, 21. Yüzyılda Değişen Dünya Dengelerinde Ortadoğu ve Türkiye Kongresi, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi, 14 Mart 2012.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Uluslararası Vizyon Geliştirme

Erhan, Ç., “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Uluslararası Vizyon Geliştirme”, 3rd Think Tank Forum of OIC Member States, Bakü, 1-3 Mart 2012.

Türkiye-İsrail İlişkileri

Erhan, Ç., Türkiye-İsrail İlişkileri, SDE, Ankara, 22 Nisan 2011.

Türk Dış Politikası Beyin Fırtınası

Erhan, Ç., Türk Dış Politikası Beyin Fırtınası, USAK, Ankara, 14 Nisan 2011.

Dynamics of Turkish Foreign Policy Towards the Middle East

Erhan, Ç., “Dynamics of Turkish Foreign Policy Towards the Middle East”, Fransa Büyükelçiliği, Ankara, 8 Nisan 2011.

New Turkish Foreign Policy

Erhan, Ç., “New Turkish Foreign Policy”, University of Warsaw, Center for European Studies, Warsaw, 24 Şubat 2011.

Turkey’s Approach to the Middle East

Erhan, Ç., “Turkey’s Approach to the Middle East”, Turkish-Iranian Relations Roundtable, Center for Strategic and International Studies, Tehran, 14 Ocak 2011.

Domestic Poitical Developments in Turkey

Erhan, Ç., “Domestic Poitical Developments in Turkey”, United Nations Annual Conference, Adana, 12 Ocak 2011.

Security and the Middle East International Conference

Erhan, Ç., Security and the Middle East International Conference, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Ekim 2010.

Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin ABD Boyutu

Erhan, Ç., “Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin ABD Boyutu”, Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri,: Gözentiler ve Neticeleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Bakü, 7 Ekim 2010.

Islam in World Politics

Erhan Ç., “Islam in World Politics”, Tokyo Chuo University Graduate Conferences, Tokyo, 19 Temmuz 2010.

Mili Egemenlik ve AB ile Bütünleşme

Erhan, Ç., “Mili Egemenlik ve AB ile Bütünleşme”, Küreselleşme Sürecinde Milli Egemenlik ve Demokrasi Sempozyumu, Ankara,TBMM, 15-16 Nisan 2010.

Turkish Foreign Policy: Legacy and Current Dynamics

Erhan Ç., “Turkish Foreign Policy: Legacy and Current Dynamics”, Turkish-Syrian Relations Workshop, Damascus University Faculty of Political Sciences, Damascus, 12 Nisan 2010.

Turkish Foreign Policy towards Asia

Erhan Ç., “Turkish Foreign Policy towards Asia”, Workshop: Turkish-Mongolian Relations, Center for Strategic Studies, Ulaan Bator, 23 Mart 2010.

Türk- Amerikan İlişkilerinin Geleceği

Erhan, Ç., “Türk- Amerikan İlişkilerinin Geleceği”, Türk-Amerikan İlişkileri Çalıştayı, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 26 Ocak 2010.

New Turkish Foreign Policy In the Middle East

Erhan, Ç., “New Turkish Foreign Policy In the Middle East”, Diplomatic Institute of Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Saudi Arabia, Riyad, 12 Ocak 2010.

Halifax International Security Forum

Erhan, Ç., Halifax International Security Forum, German Marshall Fund of the United States, Halifax, Nova Scotia, 20-22 Kasım 2009.

Final Conference of EU-Turkey Chambers Forum

Erhan, Ç., “ETCF EU Training Programme”, Final Conference of EU-Turkey Chambers Forum, Eurochambers and TOBB, İstanbul, 16 Kasım 2009.

The Armenian Issue in Turkish-American Relations

Erhan Ç., “The Armenian Issue in Turkish-American Relations”, 4. Uluslararası Türk Dış Politikası Sempozyumu, Kars Kafkas Üniversitesi- USAK, Kars, 29-30 Nisan 2009.

An Attempt to Understand Globalisation: Historian’s Assessment

Erhan Ç., “An Attempt to Understand Globalisation: Historian’s Assessment”, Intercultural Dialogue, History and History Teaching in the Context of Globalisation, Council of Europe and IRCICA, Istanbul, 5 Nisan 2009.

NATO Strategic Concept Group of Experts Meeting

Erhan, Ç., NATO Strategic Concept Group of Experts Meeting, Brussels, 16 Aralık 2009.

Iran’s Regional Role

Erhan, Ç., “Iran’s Regional Role”, International Conference: Regional Security Dialogue and Cooperation in the Middle East, The Institute for National Security Studies, Tel Aviv, 24-26 Kasım 2008.

Making Contemporaray Turkey Better Known in the EU

Erhan, Ç.,, “Making Contemporaray Turkey Better Known in the EU” (chair), Conference on Influence Strategies of Turkey in the EU Member States, Başkent Üniversitesi, 13 Kasım 2008.

Turkish-Thai Relations for a Better Cooperation

Erhan, Ç., “Turkish-Thai Relations for a Better Cooperation”, 50th Anniversary of Turkish-Thai Diplomatic Relations, Thailand Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, 11 Kasım 2008.

Turkey’s Role in the Middle East: Possibilities in Helping to Establish Regional Cooperation

Erhan, Ç., “Turkey’s Role in the Middle East: Possibilities in Helping to Establish Regional Cooperation”, International Workshop: How will Geopolitical Situations in Eurasian Land Mass be Transformed in the 21st Century, Tokyo Chuo University and ASAM, 12-13 Eylül 2008.

The Implications of Turkey’s Constitutional Court Decision on the Justice and Development Party (AKP)

Erhan, Ç., “The Implications of Turkey’s Constitutional Court Decision on the Justice and Development Party (AKP)”, Brookings Institute, Washington D.C., 6 Ağustos 2008.

The First Empire of the New Imperial Age: Recent Tendencies in American Foreign Policy

Erhan, Ç., “The First Empire of the New Imperial Age: Recent Tendencies in American Foreign Policy”, 7th METU Conference on International Relations: Hegemony or Empire, Ankara, ODTÜ, 19 Haziran 2008.

Turkey as a Hub for European Energy Supplies

Erhan, Ç., “Turkey as a Hub for European Energy Supplies”, International Conference: South Caucasus, Geopolitical Interests and Multilateral Security, Deutsche Gesellschaft für Auswartige Politik, Berlin, 18 Nisan 2008.

Turkey and International Terrorism

Erhan, Ç., “Turkey and International Terrorism”, Counter Terrorism Workshop, National Defense University, Near East and South Asia Center, Athens, 10-11 Nisan 2008.

Counter Terrorism Strategies in the Near East

Erhan, Ç, “Counter Terrorism Strategies in the Near East”, Counter Terrorism Workshop, National Defense University, Near East and South Asia Center, amman, 9-12 Kasım 2007.

Terrorism as a Tool of Separatism in the Middle East: The PKK Case

Erhan, Ç., “Terrorism as a Tool of Separatism in the Middle East: The PKK Case”, Workshop, European and South Mediterranean Actors: Partners in Conflict Prevention and Resolution, Brussels, 28 Eylül-1 Ekim 2007.

Türkiye’de Düşünce Kuruluşları ve Uluslararası İlişkiler

Erhan, Ç., “Türkiye’de Düşünce Kuruluşları ve Uluslararası İlişkiler”, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Uluslararası İlişkiler Konseyi, 19-22 Nisan 2007, KKTC.

Project Group Meeting

Erhan, Ç., Project Group Meeting, The Image of the Other in History Teaching, Council of Europe, Strasbourg, 4-5 Nisan 2007.

Copenhagen Criteria, acquis communautaire and Turkish Reforms

Erhan, Ç., “Copenhagen Criteria, acquis communautaire and Turkish Reforms” (chair), International Conference: Turkey’s Accession to the European Union: Process or Impass?, Ankara, Centre Thucydide ve ATAUM, 23-24 Mart 2007.

AB’nin Genişlemesi: Türkiye ve AB’deki Algılamalar

Erhan, Ç., “AB’nin Genişlemesi: Türkiye ve AB’deki Algılamalar”, 15. AB-Türkiye Gazeteciler Konferansı, ATAUM, Ankara, 22-23 Şubat 2007.

İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye ve Orta Doğu

Erhan, Ç. “İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye ve Orta Doğu”, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 17 Şubat 2007.

The Birth of Modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk : His Reforms and Foreign Policy Principles

Erhan, Ç., “The Birth of Modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk : His Reforms and Foreign Policy Principles”, University of Indonesia, Jakarta,  8 November 2006.

The Birth of Modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk : His Reforms and Foreign Policy Principles

Erhan, Ç., “The Birth of Modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk : His Reforms and Foreign Policy Principles”, Singapore,  Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 6 Kasım 2006.

The Birth of Modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk : His Reforms and Foreign Policy Principles

Erhan, Ç., “The Birth of Modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk : His Reforms and Foreign Policy Principles”, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 4 Kasım 2006.

Turkey and the European Union

Erhan, Ç., “Turkey and the European Union”, Turchia Della  Porta Europa, Conference organized by University of Milan, 26 Ekim 2006.

NATO’s Activities in and Towards Iraq Since the İstanbul Summit of 2004

Erhan, Ç., “NATO’s Activities in and Towards Iraq Since the İstanbul Summit of 2004”, 15th Conference of International Security, 19th-21th October 2006, Antalya.

Workshop, Comparative Study of School Textbooks

Erhan, Ç., Workshop, Comparative Study of School Textbooks, UNESCO, Rabat, 14-15 Eylül 2006.

Turkey’s Strategic Relations with The United States

Erhan Ç., “Turkey’s Strategic Relations with The United States, Workshop on Regional Issues, Islamabad Policy Research Institute (IPRI), Islamabad, 16 Haziran 2006.

The Crescent and the Eagle: Evolution of the American Image in the Ottoman Empire from the Tripolitan Wars to the Great War

Erhan, Ç., “The Crescent and the Eagle: Evolution of the American Image in the Ottoman Empire from the Tripolitan Wars to the Great War”, Annual Meeting, Society of Historians of American Foreign Relations (SHAFR), College Park, Maryland, 23-25 Haziran 2005.

Turkey and the Palestinian-Israeli Conflict

Erhan, Ç., “Turkey and the Palestinian-Israeli Conflict”, Turkey, the Middle East and Palestinian-Israeli ConflictPalestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA), Ramallah, 23 Mayıs 2005.

What does a Divided Iraq Mean for Turkey?

Erhan, Ç., “What does a Divided Iraq Mean for Turkey?”, 15th International Conference on the Persian Gulf, Persian Gulf: Regional Security and Cooperation in the Process of Changing World Politics, 1-2 March 2005, Institute for Political and International Studies, Tehran (Iran).

Middle East in the Aftermath of 9 /11

Erhan, Ç. “Middle East in the Aftermath of 9 /11, Fourth Annual Eurasian International Conference, Stability in the Middle East, 25-26 October, 2004, Ankara.

Middle East Conflicts and the New World Order

Erhan, Ç., “Middle East Conflicts and the New World Order”, Change and Adaptation, Contemporary Security Challenges and NATO, 14-15 May 2004, Antalya.

Projeler

Turkey’s Role and Functions with Respect to EU’s Neighbourhood Policy towards the Mediterranean

Turkey’s Role and Functions with Respect to EU’s Neighbourhood Policy towards the Mediterranean”, AB Jean Monnet Yaşam Boyu Öğrenme, 542634-LLP-1-2013-1-TR-AJM-CH (Yürütücü).

Almanya’daki Türk Gençlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Sosyal Dışlanmışlık

“Almanya’daki Türk Gençlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Sosyal Dışlanmışlık”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi, (Yürütücü).

Osmanlı Modernleşmesinde Anglo-Sakson Etkisi

“Osmanlı Modernleşmesinde Anglo-Sakson Etkisi”, TÜBİTAK 1001 Projesi. (Yürütücü)

Sempozyumlar

IV. ULUSLARARASI GÜVENLİK SEMPOZYUMU: AKDENİZ’DE DEVLET VE DÜZEN (22-24 Kasım 2019)

Prof. Dr. Çağrı ERHAN – “Doğu Akdeniz’de Enerji Denklemi”

 

İstanbul Security Conference- “New World Architecture of Econpmy and Security” (7-8 Kasım 2019)

Prof. Dr. Çağrı ERHAN – “The New International Visions of Maritime Security in the Middle East”

 

Pin It on Pinterest