Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Beşinci yılında 15 Temmuz ve dış destekçileri-Türkiye Gazetesi(11.07.2021)

Tarihimizin en alçakça darbe teşebbüsünü beş yıl önce yaşadık. Bugün tüm yönleriyle açığa çıktığı üzere 15 Temmuz’u gerçekleştirenler Türkiye’nin düşmanlarının maşalarıdır. Daha 16 Temmuz 2016 sabahı apaçık ortada duran müşahhas olgular neyse, beş yıl sonra da aynı hakikat ortada gün gibi parlamaktadır.
Bizim üzerimize düşen, olup biteni gördüğümüz ve bildiğimiz gibi anlatmak, hadiselerden ders çıkarmak ve Türkiye’nin başına başka problemler açmak isteyenlerin oyunlarını boşa çıkaracak tedbirlerin alınmasına yardımcı olmaktır. O yüzden kimse kusura bakmasın ve sadece yarası olanlar gocunsun.
 
Darbeye teşebbüs edildiğinde, darbeyi ve darbecileri öven Amerikalı asker ve sivil bürokratlar bugün hangi görevlerde bulunmaktadırlar? Darbecilerle seçilmiş meşru Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini aynı kefeye koyarak “taraflardan” söz eden Amerikalı siyasetçiler bugün hangi koltukları doldurmaktadırlar?
Darbe teşebbüsüne fiilen karışmış ya da söylem ve eylemleriyle darbecilerin başarılı olması için çaba göstermiş kişilere sığınma hakkı veren, bunların ellerini kollarını sallayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru hükûmetine her türlü medya vasıtasıyla kin kusmalarına göz yuman Alman makamları hâlen görevde midir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast düzenlemek için oluşturulan bir timin parçası oldukları hâlde, üniformalı bir şekilde ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Yunanistan’a kaçan hainleri serbest bırakan Yunanistan yargı mensupları görevlerini sürdürmekte midir?
Darbecilerin ana finansörlerinin ülkelerine girişine ve oturmalarına izin vermiş olan İngiltere’deki yetkililer, aradan beş yıl geçtikten sonra hâlâ bu darbe teşebbüsüne gözlerini kapamayı devam ettirmekte midir?
 
Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını, usulüne uygun şekilde kullanmasına rağmen şayet ABD, Almanya, Yunanistan ve İngiltere, 15 Temmuz 2016 darbecilerine hâlâ sahip çıkıyorlarsa, bu davranışın adaletle, adil yargılanma hakkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Darbecilere kol kanat germek, barınak sağlamak, yardım ve yataklık etmek, darbe suçuna iştirakle aynı anlama gelir. Bir yandan başka ülkelerdeki demokrasinin korunmasından bahsedenlerin, diğer yandan demokrasiyi silah zoruyla ortadan kaldırmaya teşebbüs eden melunları kucaklaması ikiyüzlülüğün zirvesidir.
Alçaklar 15 Temmuz’da alçaklıklarını yaptılar ve Türkiye’ye karşı her türlü düzenbazlığı yapmaya devam edecekler. Fakat bu noktada iğneyi de kendimize batırmalıyız. Yukarıda isimlerini zikrettiğim ve 15 Temmuz’la bağlantıları apaçık ortada olan ülkelerle güncel ilişkilerimizde işlenen bu suç ne kadar mevzubahis olmaktadır?
 
Mesela, Türkiye ile Yunanistan arasındaki üst düzey görüşmelerde 15 Temmuz darbecilerinin iadesi hususu ne kadar gündeme gelmektedir? ABD, İngiltere ve Almanya ile ilişkilerimizin önemli konularından biri hâlen 15 Temmuz darbecilerinin iadesi konusu mudur? Ben fiiliyatta öyle olduğunu sanmıyorum. Maalesef geçtiğimiz 5 yıl zarfında Türkiye’nin bu konudaki ısrarında giderek bir azalma yaşandı. “Nasılsa muhatabımızın tavrında bir değişiklik olmuyor. Bu konuda ısrarcı olarak diğer alanlardaki iş birliği imkânlarının önünü tıkamayalım” şeklindeki bir mantıkla, birçok ülkeyle ilişkilerde darbe faillerine karşı alınacak önlemler konusunun gündemdeki yerinin gerilere düşmesine izin verildi.
 
Bu tutum yanlıştır. 15 Temmuz darbecilerine destek verenlerin bu tavrı her fırsatta yüzlerine vurulmadıkça ve Türkiye haklı taleplerini her vesileyle gündemde tutmadıkça, bu darbeye destek verenlerin tarihî sorumluluklarını yüklenmeleri temin edilemez.
15 Temmuz alçaklığının beşinci yıl dönümünde, darbeye ve darbecilere doğrudan destek veren dış aktörlere karşı takip edilen siyaset masaya yatırılmalı, beş yıldır neyin elde edilip, neyin elde edilemediği verilere dayalı şekilde, soğukkanlılıkla analiz edilmelidir. Hatalar var ise düzeltilmelidir. Darbecilerin yurt dışında da tamamen etkisiz hâle getirildiği, finans kaynaklarının kurutulduğu, tüm okullarının ve kurumlarının kapatıldığı, elebaşlarının iade edildiği bir süreci yaşayacağımız günlerin çabuk gelmesini diliyorum.
Bu vesileyle, 15 Temmuz’da canları pahasına aziz vatanımızı ve cumhuriyetimizi müdafaa eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Pin It on Pinterest